Volby do školské rady

  Vážení rodiče, zákonní zástupci, jelikož bylo tříleté volební období členů školské rady prodlouženo a nové volby odloženy, žádám Vás, abyste i nadále navrhovali kandidáta do školské rady ze strany rodičů. Zástupci rodičů (zákonných zástupců) volí 1 člena (vždy jednoho …