Příspěvek Obce Běšiny na učební pomůcky žákům 2020/2021

Prosím rodiče ( zákonné zástupce) žáků 2. – 5. ročníku, aby si vyzvedli peněžní příspěvek na učební pomůcky, smlouvu k podpisu v ZŠ, vždy do 16.hodin nebo se domluvili telefonicky s vedením školy na dalším postupu. Děkuji. Mgr. Žatková