header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Běšiny  

Úkoly:

Vážení rodiče,

další úkoly k procvičování učiva, pracovní sešity si můžete vyzvednout ve škole

ve čtvrtek 2. 4. 2020:

15,00 – 16,00 hodin

Děkujeme

 

Vážení rodiče,

pokud budete potřebovat druhý tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), vydáme Vám ho příští týden spolu s dalšími úkoly pro Vaše děti.

 

V úterý 31.3.2020 je možné si v budově ZŠ vyzvednout písanku pro 1., 2. a 3. ročník k procvičování psaní.

V době od 9.00 – 12.00 hod !

Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace

info@zsamsbesiny.info tel. 378609394

Čj. 120 /2020

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku pro školní rok

2020/2021

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 se bude konat

v budově Základní školy a Mateřské školy Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace Běšiny č.p. 2 dne

2. dubna 2020 od 14.00 – 17.00 h. v místnosti školní družiny bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Rodiče (zákonní zástupci) přinesou s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, budoucího žáka základní školy, jednorázové rukavice a vlastní propisku.

Běšiny 20.3.2020 Mgr. Zdeňka Žatková

ředitelka školy

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří pomoci co největšímu počtu žáků, vyučujících i rodičů, a děkujeme za zveřejnění této informace na Vašich webových stránkách či rozeslání e-mailem na školy pod Vaší správou.

Přejeme hlavně hodně zdraví.

za nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Bc. Denisa Řeháčková

asistentka jednatele

Učíme interaktivně, procvičujeme hravě.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Bratislavská 23d
602 00 Brno
IČO: 25501356
DIČ: CZ25501356
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 27537.
tel.: 545 222 286, 777 577 739
e-mail: nns@nns.cz

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-ucit-zaky-doma-zde-jsou-materialy-ktere-vam-to-usnadni/r~bed1564a63e811ea842f0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR05rhFP8WbgVH57aiGY-yvckIAy8NZDLCDrU11rShqo8L6qK_H71EX2rfc

Využijte TV pořadu ČT1 pro dálkové vzdělávání studentů.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Rozvrh hodin je k dispozici zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/?datum=16.3.2020&fbclid=IwAR1DC_TALuy3JyVE-yH1hGSgXJNl3iUNZKikXc4sEpQY3qho8cN1SagVNMo

Doporučené učivo – koronavir

V úterý 17.3.2020 je možné si v budově ZŠ vyzvednout pracovní sešity pro 1. a 2. ročník z předmětu ČAS , pro opakování učiva.

V době od 9. 00 – 12.00 hodin !!!

 

NAŠÍ ŠKOLY SE BÁT NEMUSÍTE,

MALOTŘÍDKA JE ŠKOLA S MNOHA VÝHODAMI.

 

  • Nabízíme příjemné rodinné prostředí a individuální přístup ke všem žákům.
  • Máme nově upravené vnitřní prostory, moderní technologické vybavení ICT, řadu dostupných vyučovacích pomůcek a materiálů.
  • Přímo v budově školy nabízíme zájmové kroužky, dále kroužky pod vedením ZUŠ (výuka zpěvu, hra na hudební nástroje), školní družinu  a jídelnu.
  • Vedeme žáky k vzájemné komunikaci a respektu.
  • Ponecháváme dostatek prostoru na práci žákům dle vývojových rozlišností.
  • Jsme škola, která se snaží o zlepšení vztahů nejen mezi žáky a mezi žáky a učiteli, ale i kladnému vztahu žáků ke svému rodnému místu.
  • Výhody spojených ročníků: žáci jsou vedeni již od prvního ročníku k samostatnosti, tvořivosti a kooperaci, spojením ročníků předcházíme šikaně, máme nižší počet žáků, což umožňuje častější kontakt s jednotlivcem, nadaní žáci nebo žáci s PO využívají probírané učivo ve vyšších a nižších ročnících vzhledem k jejich individualitě.
  • Těsná spolupráce MŠ a ZŠ.
  • Předškolákům umožňujeme pravidelnou účastí v hodinách na ZŠ klidný a plynulý přechod z MŠ do ZŠ.
  • Zajišťujeme sportovní vyžití žáků v prostorách školní zahrady s moderními herními prvky.