header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Běšiny  

V pátek 26. 6. 2020 budou naši předškoláci pasováni na školáky. Prosíme tedy rodiče předškoláků, kteří nyní do školky nechodí, aby je v tento den přivedli v 10 hodin do MŠ. Děkujeme. Samozřejmě si budete moci prohlédnout fotky z této akce na rajčeti

Další týden za námi a přestože jsme si o dopravě a bezpečnosti řekli spoustu informací, ještě jich plno zbývá. Proto tématem na příští týden stále zůstává Doprava a dopravní značky.😊🚙 Mějte se hezky a nezapomeňte se s námi podělit o vaše aktivity pomocí fotek.

Přerušení provozu ŠD, ŠJ ZŠ letní prázdniny Běšiny 2020 

Přerušení provozu MŠ letní prázdniny Běšiny 2020 

Jak proběhne závěr školního roku?__LETÁK

Dopis_konec školního roku

Omezení provozu_škol_a_školských_zařízení_s_účinností_od_22.6. do_30._6._2020

Anglický jazyk 4. a 5. ročník

pracovní list-čísla

Přítomný čas prostý-otázka

Člověk a jeho svět 1., 2., 3. ročník

orgány v těle 3.roč

Milé děti. Další týden utekl jako voda a my pro vás máme zase nabídku aktivit. Tématem budou dopravní prostředky a značky. Opatrujte se. Moc na vás s vašimi kamarády ze školky myslíme.

 


Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Poslední vyučovací den školního roku 2019/2020 připadá na 30. 6. 2020. Tento den bude žákům předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

 

Žáci budou hodnoceni známkami.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

– podklady získané v druhém pololetí v době, kdy přítomnost žáků nebyla zakázána tj. do 10. března)

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

– podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili výuky ve škole od 25. 5. 2020

– podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka) se zohlední především: snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů

 

 

 

Všichni zákonní zástupci žáků, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, se spojí se ZŠ telefonicky od 9.6. 2020 do 12.6.2020 od 8.00 – 13.00 hod. a domluvíme se na dalším postupu /odevzdání a kontrola učiva/

Mgr. Zdeňka Žatková