header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Běšiny  

– Tereza Podlahová      – 1.místo

Mladší žáci:

– Julie Malátová             –  1. místo ( postup do celorepublikového kola )

– Michaela Matějková    –  2. místo

Starší žáci:

– Nikola Hlaváčková       – 1. místo

– Samuel Brček              – 2. místo

BLAHOPŘEJEME !!!!!!

 

 

V úterý 7.5.2019 nás navštívil ing. Oliver Kapusta, který s žáky 4. a 5.ročníku zopakoval teorii dopravní výchovy, dopravní pravidla, značky a cyklistické zásady. Na závěr psali test, který prověřil jejich znalosti.

BLAHOPŘEJEME !!!!

V pátek 3.5.2019 se naši žáci zúčastnili okrskového ve vybíjené, kde se umístili na krásném 7. místě.

 

I přes nepřízeň počasí se v pátek 3. 5. 2019 konalo v Klatovech v lesoparku Vodojem okresní kolo „Soutěže mladých zdravotníků“. Soutěžilo se na několika stanovištích, kde museli žáci předvést praktické dovednosti v oblasti poskytnutí první pomoci, dopravy poraněného či obvazové techniky různých poranění (popáleniny, krvácení, otevřené zlomeniny). Za naší školu byla vyslána jedna hlídka v počtu 5 žáků: Adéla Benešová – kapitánka, Lucie Šťastná, Tereza Tomanová, Tomáš Malát a Ondřej Matějka. Žáci si vedli velice dobře, soutěž si užili, získali nové zkušenosti a umístili se na velice pěkném 5. místě. Velký dík patří především účastníkům a paní Aleně Hosnedlové, která jim věnovala čas, poskytla cenné informace a praktické rady.

Vracení jistin 2019

prázdninový provoz 2019 info 

Ve čtvrtek 2.5. 2019 k nám až z Litvínova přijel pan Radek Jareš a jeho kolega s papoušky. Pan chovatel má doma kolem 70 papoušků a nově i malé opičky. Viděli jsme také nejmenší papoušky na světě a dozvěděli jsme se o papoušcích spoustu nových věcí. V klecích jsme zahlédli i malé opičky, které pan chovatel nemohl pustit, protože jsou moc živé a už  bychom je asi nechytili. Celá návštěva krásných papoušků se nám moc líbila a ocenili jsme ji potleskem. 

V úterý 30.4.2019 – pietní akt u příležitosti 80. výročí okupace nacistickým Německem. Žáci naší školy položili věnec, zapálili svíčku a minutou ticha uctili památku padlým obětem druhé světové války.