header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Běšiny  

V úterý 17. 12. 2019 v 16.30 hod. se sejdeme u vánočního stromu u Zenitu. Zde děti MŠ společně se žáky ZŠ zazpívají známé koledy a vánoční písně.

Srdečně zveme širokou veřejnost !!!

Ve čtvrtek 12.12.2019 se žáci naší školy vypravili se svým programem vánočních písní a veršů potěšit seniory na jejich pravidelném vánočním posezení.

 

V pátek 13.12.2019 proběhla v prostorách ŠD vánoční tvořivá dílna s paní Natálií Vítovcovou. Žáci si vyrobili vánočního skřítka.

 

V pondělí 9.12.2019 si žáci ZŠ napekli linecké cukroví, které ochutnají o vánoční snídani a vánoční besídce v pátek 20.12.2019.

Ve středu 4. 12. 2019 do naší školy zavítal myslivec pan Luboš Denk. Připravil si pro žáky besedu na téma .  Žáci se dozvěděli, jak vypadá myslivcův pracovní den, jaké jsou jeho povinnosti. Dotazy žáků byly různé. Zajímali se například o stáří jedinců či jejich nebezpečnost. Nechyběly myslivecké trofeje ani povídání o rozdílech mezi parožím a rohy, o zabarvení zvířecí srsti, o krmení zvěře v průběhu zimy. Největší zájem však u žáků vzbudilo samotné vábení zvěře, které si také mohli pomocí vábniček jednotlivě vyzkoušet.