header image
 
 

O nás

Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Žatková

třídní učitelka 1., 2. roč. : Mgr. Zdeňka Žatková

učitelka ZŠ, třídní učitelka  3. roč. : Mgr. Zdeňka Uldrychová

učitelka ZŠ, třídní učitelka 4., 5. roč. : Mgr. Marcela Kutálková

učitelka ZŠ: Jaroslava Tomanová

vychovatelka ŠD: Jaroslava Tomanová

učitelky MŠ: Dagmar Kubíniová, Dana Matějková, Romana Matějková

asistentka pedagoga: Zdeňka Tomášková

provozní zaměstnanci ZŠ: Jaroslava Tomanová,  Jana Hošková, Jarmila Strnadová, Jiřina Pojarová                                                                         MŠ: Dagmar Kubíniová, Jana Kulíková, Helena Matějková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je společný se zřizovatelem školy.