Nové učivo ZŠ 16. – 24.5.2020

pracovní list Ag.jazyk –  hodiny

Člověk a jeho svět 1., 2., 3., ročník

Anglický jazyk 4. a 5. ročník

Procvičování učiva najdete na stránkách:
www.rysava.websnadno.cz<http://www.rysava.websnadno.cz> – velmi pěkné, používejte
www.skolakov.eu<http://www.skolakov.eu>
www.lusa.cz<http://www.lusa.cz>
youtube – výklady učiva

1. ročník
Slabikář – str.119- 122, čtěte si různé texty
Str. 123 Kde domov můj? – zpaměti
PS ke Slabikáři – cokoliv, můžete pracovat přes folii, skládejte si slova, věty z písmenek podle slabikáře nebo z různých materiálů
Psaní – Oranžová písanka – stránky 12-17
opisy, přepisy z různých materiálů – dostali jste 2 sešity – pokračujte
Matematika – procvičování + – do 16 z různých dostupných zdrojů
PS str.35-40( číslice 19,20 – napsat)
2.ročník
Čítanka – čtěte různé texty – pokračuj v čítance „jaro“ str.95-103
Psaní – opisy, přepisy z různých materiálů – sešit jste dostali 1x
Písanka str. 22
PS str.40-44 – folie, některá cvičení napiš – vyber si, str.43 – nauč se zpaměti slovní druhy
PS Procvičujeme češtinu – brožura str.14-16
Matematika – procvičování + – do 100 z různých dostupných zdrojů
PS str. 37-42 – nauč se násobky 3 zpaměti – požádej o pomoc rodiče – neboj, budeme později opakovat, co nevíš vynech, doplníme společně
Matematické pětiminutovky str.22
3.ročník
Čítanka – str. 132-138, čtěte různé texty
Český jazyk – PS str.32-35, pracuj s folií, nauč se SLOVESA -osoba, číslo, čas- str. 35 – využij youtube web. stránky – výklady učiva
Procvičování učiva, vyjmenovaná slova, slovní druhy – použij učebnice ČJ
Žlutá brožura Vyjmenovaná slova – str. 43
PS modrá brožura – str.41-43
Psaní – str.20-21 + opisy, přepisy z různých materiálů
Matematika – procvičování + – do 100 z různých dostupných zdrojů
PS str. 29-35, str- 33 – použij kalkulačku – dle zadání
Žáci, pracujte samostatně a o pomoc rodičů požádejte, když opravdu nebudete rozumět úkolu. Jste šikovní, jen pozorně čtěte zadání.
Držím vám palce a všechny zdravím, přeji hodně sluníčka a všechno společně zvládneme.
Děkuji rodičům za trpělivost.
Vyfoťte se při učení a pošlete na školní mail, potěším se a chválím VÁS!!!!!!!!

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsamsbesiny.info/wp-trackback.php?p=4865 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.