Plavecký kurz – úhrada dopravy

Zastavení VI. etapy RP Podpora výuky plavání

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 bylo zakázáno s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při akcích pořádaných těmito školami.

Na základě výše uvedeného MŠMT rozhodlo o zastavení řízení v rámci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)“.

Z důvodu zrušení příslibu dotace na dopravu plaveckého kurzu ( viz. text  výše ), rodiče uhradí náklady na dopravu dětí dle vyúčtování. Budou seznámeni s výší platby, která bude uhrazena v květnu inkasem.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsamsbesiny.info/wp-trackback.php?p=4732 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.