Proč si vybrat naší školu

 

NAŠÍ ŠKOLY SE BÁT NEMUSÍTE,

MALOTŘÍDKA JE ŠKOLA S MNOHA VÝHODAMI.

 

  • Nabízíme příjemné rodinné prostředí a individuální přístup ke všem žákům.
  • Máme nově upravené vnitřní prostory, moderní technologické vybavení ICT, řadu dostupných vyučovacích pomůcek a materiálů.
  • Přímo v budově školy nabízíme zájmové kroužky, dále kroužky pod vedením ZUŠ (výuka zpěvu, hra na hudební nástroje), školní družinu  a jídelnu.
  • Vedeme žáky k vzájemné komunikaci a respektu.
  • Ponecháváme dostatek prostoru na práci žákům dle vývojových rozlišností.
  • Jsme škola, která se snaží o zlepšení vztahů nejen mezi žáky a mezi žáky a učiteli, ale i kladnému vztahu žáků ke svému rodnému místu.
  • Výhody spojených ročníků: žáci jsou vedeni již od prvního ročníku k samostatnosti, tvořivosti a kooperaci, spojením ročníků předcházíme šikaně, máme nižší počet žáků, což umožňuje častější kontakt s jednotlivcem, nadaní žáci nebo žáci s PO využívají probírané učivo ve vyšších a nižších ročnících vzhledem k jejich individualitě.
  • Těsná spolupráce MŠ a ZŠ.
  • Předškolákům umožňujeme pravidelnou účastí v hodinách na ZŠ klidný a plynulý přechod z MŠ do ZŠ.
  • Zajišťujeme sportovní vyžití žáků v prostorách školní zahrady s moderními herními prvky.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsamsbesiny.info/wp-trackback.php?p=4533 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.