Beseda se záchranářem v MŠ

V úterý 28. 5. 2019 proběhla v MŠ beseda se záchranářem – paní Mgr. Doubkovou. Děti se dozvěděly, jak se chovat při úrazu. Také si vyzkoušely, jak obvázat ránu a jak přivolat pomoc.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsamsbesiny.info/wp-trackback.php?p=3845 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.