Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2019

Ve čtvrtek 7. 3. 2019 proběhlo v Klatovech okrskové kolo soutěže Celostátní přehlídka dětských recitátorů 2019. Za naší školu soutěžili tři žáci, kteří nejlépe uspěli ve školním kole. Ti soupeřili se svými vrstevníky v jednotlivých kategoriích. V I. kategorii přednášeli své básně Michaela Matějková a Vojtěch Malát (oba II. ročník), ve II. kategorii nás reprezentoval David Hrach (V. ročník). Všem našim soutěžícím se povedlo překonat trému a velmi pěkným přednesem získali zkušenost s vystoupením na veřejnosti. Domů si přivezli nejen diplomy, ale hlavně cenné rady a pochvaly od porotců.

Mladým recitátorům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.zsamsbesiny.info/wp-trackback.php?p=3461 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.