header image
 

All posts in Duben, 2020

A pilně pracující Kubíkové 🙂

 

                Šťastný Jakub – obrázek památky

https://skolka-besiny.rajce.idnes.cz/?

Milé děti, rodiče, přátelé a známí.
Určitě si všichni v této nelehké době hledáme aspoň střípky všeho, co je pozitivní, veselé a milé. Pojďme si tedy udělat radost navzájem. Jak a čím? Obrázky a výtvory vašich dětí. Děti jsou to naše velké štěstí a dar, který musíme ochraňovat a pomoci jim svou pozitivní náladou vše překonat a zvládnout.
Vyhlašujeme tedy téma ,, Jak to doma spolu zvládáme, jak si pomáháme, jak se máme rádi“
 V čem tedy bude spočívat naše společná aktivita? Prostě, až budou mít vaše děti chuť a náladu tvořit nebo malovat, zadejte jim toto téma. Je úplně jedno, jestli děti nakreslí či namalují obrázek, něco postaví, složí, vymodelují nebo prostě přiložte foto, jak vám třeba pomáhají vařit .
Fantazie mají určitě dost. Vždyť jsou to děti. Foto můžete dávat do komentářů pod tento příspěvek. Hlavní myšlenkou je udělat si radost a potěšit se navzájem.  Takže….kdo bude mít chuť, čas, náladu . Budeme jen rádi, když se na našich stránkách pár fotek objeví.
Věříme, že se brzy dočkáme a vše si budeme zase užívat společně. Hezké dny plné optimismu, hodně zdraví vám i vašim blízkým vám ze ❤️ přeje MŠ.

 

priloha_778005603_1_Vyhláška hodnocení

Informace ke znovuotevření ZŠ

Hodnocení žáků za druhé pololetí šk

Děkujeme maminkám a babičkám za trpělivost 🙂

Doporučené učivo 1., 2., a 3., ročník 

Anglický jazyk 4., a 5.,ročník

Člověk a jeho svět 1., 2., a 3., ročník 

Zastavení VI. etapy RP Podpora výuky plavání

V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 bylo zakázáno s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a při akcích pořádaných těmito školami.

Na základě výše uvedeného MŠMT rozhodlo o zastavení řízení v rámci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)“.

Z důvodu zrušení příslibu dotace na dopravu plaveckého kurzu ( viz. text  výše ), rodiče uhradí náklady na dopravu dětí dle vyúčtování. Budou seznámeni s výší platby, která bude uhrazena v květnu inkasem.