header image
 

All posts in Květen, 2019

Zajímavé soutěže, technika i dynamické ukázky byly připraveny ve čtvrtek 30. května 2019 v prostorách klatovských kasáren pro všechny návštěvníky Dne otevřených dveří . Tuto akci pro děti z mateřských, základních, středních škol i širokou veřejnost pořádali klatovští vojáci ve spolupráci s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem. Naši žáci se této akce také zúčastnili .

V úterý 28. 5. 2019 proběhla v MŠ beseda se záchranářem – paní Mgr. Doubkovou. Děti se dozvěděly, jak se chovat při úrazu. Také si vyzkoušely, jak obvázat ránu a jak přivolat pomoc.

V pondělí 27. 5. 2019 přijelo do MŠ Docela malinkaté divadýlko z Příchovic s Kufrem pohádek . Dětem se pohádky O zlaté rybce a O líném Honzovi moc líbily. A protože Evička a Ludvík už od minule ví, jak děti rády zpívají, poslechli si na závěr písničky od dětí. Takže vlastně vystupovali herci z divadýlka i děti ze školky.

V pondělí 27.5.2019 jsme se žáky 1., 2. a 3. ročníku vyměnili učebnu za přírodu a vydali se do lesa. Žáci zde v rámci hodiny výtvarné a pracovní výchovy tvořili obrázky z rostlinek, šišek, klacíků i kamínků. Cílem bylo umožnit žákům zažít netradiční formu výtvarného tvoření a posunout jejich fantazii zas o kousek dál. (viz.fotogalerie)

V pátek 24. 5. 2019 se děti z MŠ vydaly na školní výlet. Cílem byl Dvůr Krutěnice, kde na ně čekala prohlídka stájí, koní a přilehlého okolí. Jako bonus měly děti projížďku na koních. Skoro všichni se odvážily a na koni se projely. Počasí nám vyšlo a byl to moc prima den.

Ve čtvrtek 23.5.2019 navštívili žáci naší školy Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy. Pověřený člen HZS žákům ukázal zásahovou techniku a vybavení. Následně si s por. Mgr. Zuzana Paulů zopakovali nouzová telefonní čísla a probrali případy, ve kterých je lidé mohou použít.

Ve středu 22.5. 2019 besedovali žáci naší školy se včelařem panem Lubošem Denkem, který jim vyprávěl o životě včel a o tom, jak se my lidé o včely musíme starat. Žáci se dozvěděli mnohé zajímavosti ze života i chovu včel a my mu moc děkujeme za ochotu a čas, který žákům věnoval.

Na konci školního roku se vždy společně fotíme, abychom měli památku na celý školní rok a také na všechny kamarády.Tak tomu bylo i letos. Společné focení proběhlo ve středu 22.5.2019 v MŠ i ZŠ.

Zábavné cirkusové divadélko si připravil v pondělí 20.5.2019 pro děti klaun Ferdinand se svojí pomocnicí. Děti MŠ i žáci ZŠ se velice bavili při žonglování s míčky, kuželkami i kroužky, kouzlení s hůlkou, provazy i jízdě na jednokolce…  Největším úspěchem se stalo vystoupení Ferdinanda se cvičenými pejsky. Po celé představení se ozýval hlasitý radostný smích a veliký potlesk.