header image
 

All posts in Listopad, 2018

V úterý 27.11.2018 se celá naše ZŠ vydala vlakem do Klatov. Zde jsme navštívili nízkoprahový klub pro děti a mládež Klub – Chapadlo. Zde si žáci nejprve vyslechli přednášku o Oblastní charitě Klatovy a jejích službách. Po ní si mohli vyzkoušet vybavení tohoto klubu. Nejvíce se líbila horolezecká stěna a boxovací pytel. Všem se tento výlet moc líbil.

Ve čtvrtek 22.11.2018 navštívili žáci ZŠ a děti MŠ divadlo v Klatovech. Zde na ně čekalo představení KAŠPÁRKOVY POHÁDKY.

V úterý 20.11. 2018 se v MŠ sešli rodiče a děti na vánoční tvořivé dílně. Vyráběli si anděla, který se všem moc povedl a každý výrobek byl opravdu originál.

V pondělí 19.11.2018 proběhla na naší ZŠ tvořivá dílna po vedením paní  Jany Skalové ze ZŠ a MŠ Strážov. Žáci si vyrobili keramického ptáčka, který se všem moc povedl.

Třídní schůzky v ZŠ

V úterý 13. 11. 2018 se starší děti z MŠ vydaly do lesa. Procvičily si chůzi v nerovném terénu a poznávaly přírodu  všemi smysly. Také zkontrolovaly pelíšky, které postavily při minulé návštěvě lesa.

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 proběhl v ZŠ cvičný požární poplach.Tato zkouška připravenosti žáků i zaměstnanců je nedílnou součástí osvěty a prevence na poli požární ochrany. Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni a instruováni, jak se zachovat v nebezpečné situaci, jakým způsobem ochránit své zdraví, jak se co nejrychleji evakuovat a kde se shromažďovat po opuštění budovy. Všichni organizovaně se svými učiteli opustili budovu a v časovém limitu se shromáždili na stanoveném místě.