header image
 

All posts in Září, 2018

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se předškoláci MŠ a žáci 1., 2. a 3. ročníku ZŠ zúčastnili sportovního dne FAČR ve Strážově. Celé dopoledne sportovali a soutěžili.

Měsíc náborů FAČR – nábor SK Kovodružstvo Strážov – 27.9.2018  

 

Dětem z MŠ se v přírodě moc líbí. Pozorujeme labutě, stavíme domečky pro broučky.

Ve čtvrtek 20. 9. 2018 proběhlo v MŠ první letošní ČTENÁŘSKÉ KLUBÍČKO s tetou Bárou. Děti si poslechly pohádku z knihy O pejskovi a kočičce. v 

V průběhu hlavních prázdnin a na začátku školního roku 2018/2019  probíhala v budově MŠ rekonstrukce koupelen, rozvodů vody a výměna oken, dveří.

   Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří pomohli při závěrečném úklidu.

Nový školní rok může začít i v mateřské škole. Třídy Sluníčka a Pastelky jsou připraveny přivítat po prázdninách všechny děti.

Ve středu 12.9.2018 se celá naše škola vydala na turistickou vycházku. Našim cílem bylo Javoříčko . Cestou jsme stavěli domečky pro lesní zvířátka a broučky, zahráli si míčové hry a na závěr jsme si v Kozí opékali buřty. Počasí nám přálo,  vše jsme zvládli  bez problémů a příjemně unaveni se vrátili zpět do školy.

Prázdniny utekly jako voda a my jsme zpátky ve školních lavicích. V pondělí 3.9.2018 jsme slavnostně zahájili školní rok 2018/2019. Přivítat žáky  přišel i pan starosta Ing. František Vlček.Všem našim žákům  přejeme mnoho úspěchů a krásných zážitků po celý školní rok 🙂 (viz.fotogalerie)

Organizace-školního-roku-2018-19