header image
 

All posts in Duben, 2018

Dne 19.4.2018 se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola ve vybíjené. Odkud si přivezli krásné 8. místo.

V úterý 17.4.2018 navštívili žáci naší školy Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy. Velitel směny, pan Mašek, nás provedl hasičskou stanicí, žákům ukázal  techniku a vybavení. Následně si s jeho kolegyní zopakovali nouzová telefonní čísla a probrali případy, ve kterých je lidé mohou použít.

 Mohli si  také vyzkoušet  opravdickou hasičskou helmu, ale nejvíce asi všichni obdivovali výsuvný otočný žebřík na hasičském vozidle, který hasiči i s plošinou vysunuli až do výše třiceti metrů. Do Klatov jsme jeli vlakem a z této cesty měli žáci také zážitek, protože někteří jeli tímto dopravním prostředkem úplně poprvé.

Pozvánka k zápisu 1 roč MŠ 2018

Ve čtvrtek 12.4.2018 proběhla na naší škole beseda s Policií ČR , tisková mluvčí klatovské policie Dana Landmanová poučila žáky a děti MŠ o používání přilby a reflexních prvků při jízdě na kole a nebezpečí, které hrozí řidičům i chodcům na silnicích a jak jim předcházet. Žáci i děti MŠ si připomněli, jak se chovat v případě obecného i osobního ohrožení a dozvěděli se, co je náplní práce policistů. Nejvíce je však zaujala ukázka zbraní, vybavení a prohlídka policejního auta. Všichni byli nadšeni a jistě si s sebou odnesli i spoustu důležitých rad a ponaučení.Tímto děkujeme členům státní policie v Kolinci a paní Daně Landmanové.

11.4.2018 proběhl na naší ZŠ zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Ve středu 11.4.2018 pozvala naše ZŠ provozovatele takzvaného sférického kina, aby dětem MŠ a žákům ZŠ promítl naučný program Hledání hranic sluneční soustavy (3., 4., a 5.ročník) .Tento film představuje misi NASA IBEX , která má za úkol zkoumat naši sluneční soustavu, její hranice s okolní galaxií. Během promítání se diváci dozvědí např. jak družice IBEX v kosmickém prostoru sbírá atomy hmoty nebo co je to polární záře.

Kaluoka’hina ( MŠ, 1., a 2., ročník). Začarovaný korálový útes KALUOKAHINA – člověkem nedotčený podmořský ráj. Výbuch podmořské sopky však náhle zničí kouzlo, které korálový útes po staletí chránilo. Společně s jeho obyvateli se vydáme na dobrodružnou plavbu za jeho záchranou.

Mobilní planetárium – sférické kino – nový způsob vzdělávání pro děti i dospělé. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Jedná se o výukové a dokumentární filmy, ale také o čistě zábavní atraktivní show s 3D efektem. Jedná se o sférický 360º výhled, jaký nemůže poskytnout žádné dnešní mobilní kino.

 

Ve středu 4.4.2018  navštívili žáci 1. a 2. ročníku MÍSTNÍ KNIHOVNU Knihovnice paní Vlčková se žáky pobesedovala,  jak si knihy půjčovat a jak se správně ke knihám chovat. Žáci se zde mohou přihlásit a stát se jejími členy. Přejeme všem čtenářům mnoho krásných zážitků s knihou !

Ve středu 25.4.2018 proběhnou v ZŠ TŘÍDNÍ SCHŮZKY ( formou konzultací ) – od 13.00 – 16.00 hodin.

Ve středu 28.3.2018 se žáci naší školy seznámili s projektem „Zdravé zoubky“. Ve dvou vyučovacích hodinách se  dozvěděli velice zábavnou formou, jak o své zoubky mají co nejlépe pečovat. První částí bylo shlédnutí vtipného příběhu “O Hurvínkovi“, druhou částí bylo aktivní zapojení žáků, kdy plnili úkoly na interaktivní tabuli. Už ví, kolik mají zoubků a jak o ně pečovat. Ví, jak vzniká kaz, a jak mu předejít.   Nebojí se zubaře a umí si své zoubky správně vyčistit a dobře se o ně starat.