header image
 

All posts in Duben, 2017

 26.4.2017  se naši žáci zúčastnili soutěže Mladý zdravotník, kterou pořádal Český červený kříž  v Klatovech. Odnesly  si krásné 6. místo.

Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace

info@zsamsbesiny.info tel. 378609394

Čj. 122 /2017

Pozvánka k zápisu do mateřské školy pro školní rok

2017/2018

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se koná

v budově Základní školy a Mateřské školy, okres Běšiny, příspěvková organizace, Běšiny č.p. 200 / budova MŠ/ dne

10. května 2017 od 14.00 – 17.00 h.

Rodiče (zákonní zástupci) přinesou s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

Mgr. Zdeňka Žatková

ředitelka školy

V pátek 21.4. 2017   si děti z MŠ vyzkoušely požární poplach a evakuaci.

Během měsíce března a dubna proběhl ve 3., 4. a 5. ročníku

TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH 

HRADY        – Vojtěch Kohút  a Stanislav Čáp

KYKYRYKÝ – Nikola Valdmanová

QUIDOR      – Vojtěch Kohút a Stanislav Čáp

TWISTER    – Lucie Dubská a Magdalena Hrachová

ČLOVĚČE NEZLOB SE – 1. místo – Trylč František

2. místo – Malát Tomáš

3. místo – Vítovec Štěpán

 

Výsledky zápisu na školní rok 2017/18

Ve středu 26.4.2017 proběhnou v ZŠ TŘÍDNÍ SCHŮZKY ( formou konzultací ) – od 13.00 – 16.00 hodin.

V úterý 11.4. 2017 proběhlo v MŠ zábavné odpoledne a malá tvořivá dílna. Rodiče a děti si společně zasoutěžili a nechybělo ani velikonoční pohoštění.

Děti z mateřské školy navštívily místní farmu. 

Ve středu 12.4.2017 navštívili žáci 3.,4. a 5. ročníku Městskou knihovnu v Klatovech .Přivítala nás paní knihovnice a žákům řekla několik důležitých informací o půjčování knih a časopisů. Následně žáci vyslechli besedu   –  Staré pověsti české (praotec Čech, Libuše, Bivoj, Horymír, Dívčí válka atd.) Paní knihovnice vyprávěla a četla zajímavé příběhy z Pověstí, které se týkaly i našeho kraje.