header image
 

All posts in Říjen, 2015

Naše škola je ve školním roce 2015/2016 opět zapojena do projektu

„Školní mléko“ a „Ovoce a zelenina do škol“.

V prosinci 2015 začínáme s plaveckým výcvikem v ZŠ a v lednu 2016 s předplaveckým výcvikem v MŠ.

Adventní trh 29.11.2015 – zahájení koledou.

3.11.2015 jedeme do divadla.