header image
 

Novinky

Pohodové a slunečné prázdniny přejí děti a kolektiv zaměstnanců z mateřské školy.

Vše jednou končí.😒 Dnes s námi v MŠ pobyla poslední den naše kolegyně Dagmar Kubíniová. Strávila v naší mateřské škole celý svůj profesní život a my jí s dětmi přejeme co nejvíce zdraví, optimismu a pohody do další etapy života. Děkujeme ❤️❤️❤️.

  A školní rok 2019/2020 nám pomalu končí. Byl to rok plný aktivit, ale také rok, který jsme ještě nezažili. Ovlivnil nás všechny nepříjemný stav ohledně pandemie. Ale my jsme to společně vše zvládli, díky vám, rodičům, pokračovala i výuka na dálku a za to vám moc děkujeme. Za spolupráci, příspěvky, pochopení a ochotu během celého roku. Doufejme, že příští školní rok nám přinese spíše ty příjemné chvíle a my si budeme společně opět vycházet vstříc. Děti, které nastoupily za nelehkých podmínek do školky, byly skvělé. A ty, které nenastoupily, též. Pracovaly na dálku a za to jim moc děkujeme. Snad nám tato nelehká doba ukázala, že se dovedeme semknout, doplňovat se navzájem a spolupracovat. Věřte, že ani pro nás to nebylo, a není, lehké období. Prázdniny se blíží mílovými kroky ( ty opravdové prázdniny), a proto vám přejeme, abyste si je všichni náležitě užili a budeme se na vás těšit v novém školním roce. Budoucím školákům přejeme úspěšný start v nové etapě jejich života.

 

 

V pátek  26.6.2020 se v MŠ slavilo. Předškoláci si užili svou slavnostní chvilku, když byli pasováni na školáky. Počasí se vydařilo a celá akce se tedy mohla konat na zahradě MŠ. Děti dostaly na památku dárek a zmrzlinu.

Tento týden ve čtvrtek a v pátek /25.6. a 26.6. 2020/  odevzdejte žáci všechny učebnice, pracovní sešity z ČJ, čítanky, sbírky úloh z matematiky, brožury, atlasy. Vše řádně slepené, vygumované. Poškozené učebnice uhradíte.

Učebnice na nový školní rok dostanete všichni v září.

Nezapomeňte odevzdat všechny učebnice a brožury podepsané!

Slavnostní předání vysvědčení 30.6.2020

30.6.2020 v 8.00 hodin bude všem žákům slavnostně předáno vysvědčení za školní rok 2019/2020.

Ceremoniál proběhne v ZŠ. Každý žák ve své kmenové třídě s třídním učitelem, následovat bude poslední zvonění pro žáky 5. ročníku, rozloučení se školou, učiteli, zaměstnanci, žáky nižších ročníků, poselství pro žáky 4. ročníku, předání diplomů, pochvalných listů, klíče.

Žáci, kteří nechodí do ZŠ si přinesou:

čestné prohlášení o bezinfekčnosti ( viz. web školy)

  • desky na vysvědčení
  • roušku

 

 Čestné prohlášení

Nezapomeňte 30.6. 2020 odevzdat při vstupu do školy. Týká se žáků I. st., kteří nenavštěvovali školu v prezenčním vzdělávání od 25.5.2020.

Do školy neposílejte dítě, pokud vykazuje známky onemocnění!

 

 

 

 

Doporučené-učivo-1., 2., 3. ročník

Anglický jazyk 4. a 5. ročník

AJ.slovní zásoba 4.r

Člověk a svět 1., 2., 3. ročník

Lidské tělo 5. ročník pracovní list