Poděkování ředitelky školy

Děkuji tímto rodičům, prarodičům, zejména učitelkám ZŠ a MŠ, provozním zaměstnancům za zodpovědný přístup ke vzdělávání svých a svěřených dětí, zodpovědné plnění pracovních povinností, plnění nelehké distanční výuky za podpory pana Ing. Jana Adamce, pedagogů a rodičů. Zvládáme toto nelehké …