Pozdrav z MŠ

Milé děti. Zkuste si splnit další z úkolů z listopadové výzvy, vytleskávejte názvy věcí okolo sebe a určujte hlásku na začátku i na konci slova. Počítejte předměty, auta, stromy, zpívejte si pro radost, sbírejte přírodniny a hrajte si s nimi, pomáhejte rodičům s domácími a zahradními pracemi a užívejte si ten čas, který s nimi trávíte.  Přejme si všichni, aby se život vrátil do normálu a my si mohli užívat i společný čas ve školce.❤️ Stále si povídáme o počasí a podzimu, o ročních obdobích.