OKRESNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ V ŠACHU

Žáci ZŠ Běšiny se 29.1.2020 zúčastnili OKRESNÍHO PŘEBORU JEDNOTLIVCŮ V ŠACHU, který se konal v Sušici . Turnaje se zúčastnili žáci –  Matyáš Roubal, Josef Kottnaur, Samuel Brček, Martin Šťastný. Prvenství ve své  kategorii obhájil Matyáš Roubal, který dovezl nejen medaili …

Beseda v ZŠ – První pomoc

V pondělí 20. 1. 2020 se v prostorách naší školy uskutečnilo letošní první setkání s paní Mgr. Vendulou Doubkovou, která si pro žáky připravila besedu zaměřenou na zdravovědu a hlavní složky integrovaného záchranného systému. Žáky seznámila s méně známými složkami …