Kamenná výtvarka v ZŠ

V pondělí 27.5.2019 jsme se žáky 1., 2. a 3. ročníku vyměnili učebnu za přírodu a vydali se do lesa. Žáci zde v rámci hodiny výtvarné a pracovní výchovy tvořili obrázky z rostlinek, šišek, klacíků i kamínků. Cílem bylo umožnit …

Výlet MŠ

V pátek 24. 5. 2019 se děti z MŠ vydaly na školní výlet. Cílem byl Dvůr Krutěnice, kde na ně čekala prohlídka stájí, koní a přilehlého okolí. Jako bonus měly děti projížďku na koních. Skoro všichni se odvážily a na …

Návštěva Hasičského záchranného sboru

Ve čtvrtek 23.5.2019 navštívili žáci naší školy Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy. Pověřený člen HZS žákům ukázal zásahovou techniku a vybavení. Následně si s por. Mgr. Zuzana Paulů zopakovali nouzová telefonní čísla a probrali případy, ve kterých je lidé mohou použít.

Beseda se včelařem

Ve středu 22.5. 2019 besedovali žáci naší školy se včelařem panem Lubošem Denkem, který jim vyprávěl o životě včel a o tom, jak se my lidé o včely musíme starat. Žáci se dozvěděli mnohé zajímavosti ze života i chovu včel a my mu moc děkujeme za ochotu a čas, …

Cirkusové představení

Zábavné cirkusové divadélko si připravil v pondělí 20.5.2019 pro děti klaun Ferdinand se svojí pomocnicí. Děti MŠ i žáci ZŠ se velice bavili při žonglování s míčky, kuželkami i kroužky, kouzlení s hůlkou, provazy i jízdě na jednokolce…  Největším úspěchem se …