header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Běšiny  

Naši školáci a školkáčci!

Čas plyne a uzavření naší školy už běží druhý měsíc. Moc vás všechny domů zdravíme a přejeme příjemné prožití Velikonoc a hodně zdraví v této nelehké době. Doufám, že školáci plní své povinnosti, opakují si probrané učivo, počítají a čtou si. Děkuji rodičům za jejich přístup.

Těšíme se na VÁS!

Za všechny zaměstnance a paní inspektorku ČŠI

Mgr. Zdeňka Žatková

8.4.2020

https://www.dopravnivychova.cz/

Žádost o přijetí do MŠ 2020 

Kritéria 2020

Čestné prohlášení MŠ 2020

Pozvánka k zápisu do MŠ 2020

Zápis do MŠ pro školní rok 2020-2021 proběhne distanční formou.

Zájemci o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole si na webových stránkách školy wp.zsamsbesiny.info stáhnou a vytisknou přihlášku a čestné prohlášení.

Je možné využít 3 způsoby navrácení těchto vyplněných dokumentů s kopií rodného listu a očkovacího průkazu:

1) poštou na adresu školy:

ZŠ a MŠ Běšiny,

okres Klatovy, p. o.

Běšiny 2

Klatovy 339 01

2) datovou schránkou

3) e-mailem s elektronickým podpisem

do 7.5. 2020

Po obdržení přihlášky a ofocených dokumentů škola pošle zákonnému zástupci registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno a v rozhodnutí použito místo jména a příjmení.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na dveřích MŠ a na webových stránkách školy, záporné rozhodnutí bude doručeno poštou do vlastních rukou.

Vše nejpozději do 7.6. 2020.

Podrobnosti o kontaktech naleznete na webových stránkách.

2.4.2020

Děkuji všem rodičům budoucích prvňáčků za zodpovědný přístup u zápisu, chválím všechny za vzorné splnění úkolů týkajících se hygieny a těším se na naši spolupráci.

Moc zdravím předškoláky – všechny!

Mgr. Zdeňka Žatková

https://mladyzdravotnik.cz/omalovanky/

https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

Úplata v době přerušení provozu 2020 Běšiny

Doporučené učivo na dny mimořádného volna – koronavirus

 

Procvičování učiva najdete na stránkách:

www.rysava.websnadno.cz

www.skolakov.eu

www.lusa.cz

 

OD 1.4.2020 – 12.4.2020

 

  1. ročník

Slabikář – pokračujte i s novým písmenkem, už jsme se s nimi pomalu seznamovali , čtěte různé texty

Psaní – Žlutá písanka – 4 stránky (26,27,28,29)

Jája a Ota – dopsat celé (str. 28,30,32) , obtahujte písmena pastelkou

opisy, přepisy z různých materiálů – dostali jste 2 sešity

Matematika – procvičování + – do 10 z různých dostupných zdrojů

PS str.7-14

PS Číslice – volně dopracuj- procvičování psaní číslic

 

  1. ročník

Čítanka  –  čtěte různé texty

Psaní – opisy, přepisy z různých materiálů – sešit jste dostali 1x

Písanka str. 10,11,12,13,14

Matematika – procvičování + – do 100 z různých dostupných zdrojů

PS str.4-14

Matematické pětiminutovky str.9-15

 

  1. ročník

Čítanka  –  čtěte různé texty

Český jazyk – procvičování učiva, vyjmenovaná slova, slovní druhy – učebnice

Žlutá brožura Vyjmenovaná slova str.4,5,12,17,28 – prolistuj a nesplněné dopracuj

Psaní – opisy, přepisy z různých materiálů

Matematika – procvičování + – do 100 z různých dostupných zdrojů

PS str.6-13

 

 

UČIVO MATĚJKOVÁ

UČIVO KUTÁLKOVÁ