header image
 

Vítejte na stránkách Základní školy a Mateřské školy Běšiny  

Ve středu 23.5.2018 k nám zavítal kouzelník Reno. Představení se uskutečnilo v MŠ, kam přišli i žáci ZŠ.Kouzelnické vystoupení bylo založeno především na spolupráci kouzelníka s dětmi, které byly do efektů zapojeny jako asistenti a tím si rozvíjely svou fantazii a tvořivost. Show byla plná humoru a kouzelník svým originálním přístupem k dětem v nich zanechal hluboký dojem a víru v to, že nic není nemožné. 

 

Vyzvedávání dětí v MŠ 

V úterý 22. 5. 2018 se předškoláci z MŠ vydali na minivýlet do Klatov. Navštívili muzeum, kde si prohlédli loutky a hračky a vyrobili dva ptáčky v rámci tvořivé dílny. Nechyběla ani sladká zmrzlina.

V rámci projektu Mléko do škol jsme 22.5.2018 žákům zorganizovali doprovodný program „Ochutnávkový koš mléčných výrobků“. Cílem je zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí a vytváření zdravých stravovacích návyků.

V pondělí 21.5. 2018 se  děti  MŠ  i žáci ZŠ zúčastnili výchovného koncertu ZUŠ Nýrsko, na kterém jim jejich spolužáci předvedli, co se za celý školní rok naučili.

 Seznámili se s různými hudebními nástroji, poslechli si zpěv a také si měli možnost vyzkoušet zpěv při kontrabasu.

Ve čtvrtek 17.5.2018 se žáci naší ZŠ – Ladislav Podlaha, Jan Rubáš, Nikola Valdmanová a Magdalena Hrachová zúčastnili DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ V KLATOVECH. Získali za své znalosti a dovednosti krásné 4.místo!

V úterý 15. 5. 2018 se v MŠ sešli rodiče, aby společně s dětmi oslavili Den maminek. Děti si připravily hudební pohádku Perníková chaloupka trochu jinak. Celé vystoupení sklidilo velký potlesk. Na závěr děti rozdaly dárečky, které samy vyrobily. Srdíčko, ve kterém byl schovaný náramek.

Ve čtvrtek 10.5.2018 nás navštívila paní Eliška Langová- BESIP,  která s žáky 4. a 5.ročníku zopakovala teorii dopravní výchovy, dopravní pravidla, značky a cyklistické zásady. Na závěr psali test, který prověřil jejich znalosti.

V pátek 11. 5. 2018 navštívil děti z MŠ pan Pohoda a Sonička. Přivezli s sebou spoustu legrace při pohádce O řepě.    Nechybělo zpívání při kytaře a soutěže. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu.